المكتب الاعلامي .ترجمه کتاب «فقه المیزان» پرفسور علی قره داغیماموستا علی قره داغی دبیر کل اتحادیه جهانی علمای مسلمین را در میان دانشوران بیداری اسلامی با رهیافت ابتکاری اش موسوم به «فقه المیزان» می شناسند؛رهیافتی که در پی واکاوی مفهوم میزان در آیه مشهور «و انزلنا معهم الکتاب و المیزان» و به دست دادن برداشتی نو از این ارمغان آسمانی برای غنی سازی اصول فقه و روشمندسازی اجتهاد با تفکیک سویه های مختلف دین و شرایط متنوع و ارزیابی آنها با سنجه ویژه خودشان است؛ سنجه شناسی یا فقه المیزان،به معنای شناخت ملاک های ارزیابی در ابعاد گوناگون اسلام اعم از عقیده،فقه و سبک زندگی و سنجش در هر زمینه بر مبنای ملاک مخصوص آن برای رسیدن به فتوایی سنجیده و فکری روشمند و موزون است.این رهیافت به گفته مؤلف،سازوکاری کارآمد برای رفع اختلاف در اصول و کاهش اختلاف در فروع است.حجم کتاب،۴۶۴ صفحه است و انتشارات افق علم در تهران آن را در تیراژ ۵۰۰ نسخه چاپ و منتشر کرده است.